Interes Public

Documente publice

COMUNA PODENI, JUDETUL MEHEDINTI, ANUL 2023

               

 

 1. Finalizare lucrari proiect Camin Cultural Podeni – 7.6. fonduri UE
 2. Finalizare lucrari proiect,,EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA PODENI, JUDETUL MEHEDINTI ” - fonduri guv. – fond mediu; - buget local
 3. Finalizare lucrati Calamitati 1 – 16,5 km – buget local
 4. Finalizare lucrati Calamitati 2 – 5,7 km – buget local
 5. Finalizare proiect Reactualizare PUG/PUZ – buget local
 6. Finalizare proiect Drumuri de exploatare Agricola – 4.3 fonduri UE
 7. Finalizare proiect Componenta 10- Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local – PNRR
 8. Finalizare proiect Alimentare cu energie electrica retea alimentare cu apa Podeni - buget local
 9. Obtinere finantare proiect AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA PODENI JUDETUL MEHEDINTI –  PNRR
 10. Obtinere finantare proiect Modernizare infrastructuri de trensport – fonduri guv. Anghel Sal.
 11. Obtinere finantare proiect Extindere sistem de alimentare cu apă sat Malarișca, mărirea capacității sursei de apă, a capacității de înmagazinare și realizare branșamente în satele Gornenți și Malarișca, județul Mehedinți - fonduri guv. Anghel Sal.
 12. Obtinere finantare Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Dispensar Medical Uman comuna Podeni, județul Mehedinți – fonduri guv. CNI; - buget local;  –UE
 13. Obtinere finantare Centru colectare voluntara deseuri – buget local / UE/PNRR
 14. Obtinere finantare Sistem alarmare publica – buget local / UE/PNRR
 15. Obtinere finantare Activitati  de utilitate publica – buget local si fonduri UE
 16. Obtinere finantare Panouri fotovoltaice – fonduri guv. – fond mediu; - buget local
 17. Obtinere finantare Puncte belvedere (foisoare) – buget local si fonduri UE
 18. Punere in functiune Canalizare – buget local
 19. Reparatii curente Sediu Primarie – buget local
 20. Reabilitare fintini publice – buget local
 21. Reactualizare liste  bunuri domeniu public si privat  – buget local
 22. Documentatii cadastrale/ridicai topografice noi si actualiari de bunuri :
 • Domeniul public
 • CLFF Podeni
 1. Intretinere drumuri de interes local si de exploatare – buget local
 2. Initiere proiect modernizare drumuri exploatatie agricola– fonduri UE sau buget local
 3. Reparatii curente Baza Sportiva – buget local
 4. Achizitie panouri informative, semne circulatie , indicatoare stradale conform nomenclator stradal, etc., – buget local

 

Ordonator credite,

PRIMAR,

 1. Mihai ROATA
Aveți nevoie de ajutor?

Contactați-ne!

Trimite-ne un mesaj