Primăria comunei Punghina

Satele au fost dotate cu obiective publice specific rurale, însă la ora actuală acestea ori nu mai funcţioneză, ori sunt ruinate, ori şi-au schimbat destinaţia iniţială Este cazul căminelor culturale, a sediilor fostelor CAP-uri sau lAS-uri.
O evidenţă a tuturor obiectivelor s-a efectuat pe fiecare localitate în parte şi ea se prezintă astfel:
Despre noi

Stirile primariei

Satele au fost dotate cu obiective publice specific rurale, însă la ora actuală acestea ori nu mai funcţioneză, ori sunt ruinate, ori şi-au schimbat destinaţia iniţială Este cazul căminelor culturale, a sediilor fostelor CAP-uri sau lAS-uri.
O evidenţă a tuturor obiectivelor s-a efectuat pe fiecare localitate în parte şi ea se prezintă astfel:
Punghina: Sediu Primărie, Şcoală P+l 8 săli de clasă, Grădiniţă în şcoala veche lângă biserică, Cămin cultural P+l parţial, Magazin mixt cu bufet, Sediu Poliţie, Dispensar veterinar, Oficiu de msărnânţări artificiale animale, PTTR/CEC, Biserica, Moară de grâu şi porumb, Staţie PECO şi Autoservice particulare, Magazin particular cu băuturi, la DN 5 6A.
Existenţa ancestrală a omului pe meleagurile Punghinei este atestată în toate izvoarele istorice. Săpăturile arheologice efectuate în anii trecuţi au scos la iveală urme de civilizaţii trecute începând cu paleoliticul şi neoliticul.
Punghina:

Sat atestat în anul 1616 (Documente privind Istoria Primăriei, XVH/3, pag. 56), anul 1622 (DLR XV11/4, pag. 179) şi altele. Actul din 1622 spune despre „vecinii din Punghina care au fost şezut în satul VlădaiaSCHWANZ îl aminteşte în 1722 ca sat locuit.. Staţiune arheologică în sud pe valea Dnncei – 2500 mp.

Drincea: sat atestat în anul 1475 când un boier Neagoe de la Craiova avea aici moşie, în anul 1525 (DIR, XVI/l, pag. 183), anul 1587 (DIR, XVI/5, pag. 323), anul 1622 (DIR XV11/4, pag. 179), ş. a SCHWANTZîl aminteşte în 1722.

Recea: sat, moşie atestată în anul 1607 (DIR XVII/l, pag. 241), anul 1616 (DIR III, pag. 56) şa. în 1868 era aici un primar, care fiind şi cârciumar, cumpăra rachiul cu 6 sfanţi vadra şi-1 vindea cu 18 (Dicţionar geografic, istoric şi topografic al judeţului Mehedinţi – C-tin Pajură-Papacostea, 1947).

Cearanşu: biserica Sf Voievozi, monument de arhitectura, 1882, poziţia in lista: 26B173

Există în Punghina şi Recea unele clădiri care merită conservate şi trecute pe lista monumentelor de arhitectură în afară de biserici, care nu figureză pe listă – excepţie făcând biserica din Cearângu, există elemente şi argumente favorabile reconsiderării lor. Sunt unele case cu specific (Punghina şi Recea) care au elemente decorative şi arhitecturale specifice pentru a putea fi incluse pe lista monumentelor.